Σελίδες

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους οδηγούς

Σύμφωνα με την σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 24/2/2012, οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων άνω των 3,5t. δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Συγκεκριμένα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Δεύτερο, αριθμός φύλλου 465, 24/2/2012), από την 1η Μαΐου 2012 θα καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ορισμένους κλάδους εργαζομένων.
Το ύψος του εν λόγω επιδόματος θα κυμαίνεται από τα 35 έως και τα 150 ευρώ και μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών, βαρέων φορτηγών άνω των 3,5t. και λεωφορείων.

Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν: το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, οι οδοκαθαριστές, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχετεύσεων. Επίσης το επίδομα θα καταβάλλεται στο τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό στον τομέα της Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου