Σελίδες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Παράβολα για το Δίπλωμα Οδήγησης τώρα και Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό Παράβολο

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» («e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.
Έτσι λοιπόν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης δεν είναι πλέον απαραίτητο να στήνονται και να περιμένουν στις ατελείωτες ουρές των ταμείων των ΔΟΥ προκριμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα παράβολα για τον προγραμματισμό των εξετάσεων τους ή ακόμα και γαι την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της κάρτας εκπαιδεύσεως υποψήφιου οδηγού.
Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογίστη τους μπορούν να αποκτήσουν με μερικά "κλικ" το παράβολο που επιθυμούν καθώς και να το πληρώσουν μέσω του E-Banking που διαθέτουν (και αν δεν διαθέτουν με κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ).
Το μόνο κακό είναι ότι η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πιλοτική λειτουργία και από την ημέρα πληρωμής του "e-Παραβόλου" χρειάζονται τουλάχιστον 2 ημέρες (σε μερικές περιπτώσεις και πάνω από εβδομάδα) για την ταυτοποιήση του στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δημοσίου.

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Παράβολα για την απόκτηση του Διπλώματος

Με το Νόμο υπ' αριθ. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) και συγκεκριμένα με το άρθρο 52, εξορθολογίζονται τα  ποσά  των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012.

Με το νέο νόμο (επιτέλους) η καταργείται η ταλαιπωρία του πολίτη, που ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα παράβολα για την απόκτηση του διπλώματος του από την Εθνική Τράπεζα και πλέον μπορεί να τα προμηθεύεται από οποιαδήποτε Δημόσιο Ταμείο.

Καταργείται το παράβολο των 90€ που αποτελούσε τη πληρωμή των γιατρών σε κάθε αρχική χορήγηση ή αναθεώρηση διπλώματος και αντικαθίσταται από το παράβολο των 50€ (ίσως και η μόνη μείωση). Οι γιατροί πλέον θα πληρώνονται απευθείας από τον πολίτη με το αντίτιμο των 10€

Καταργείται επιπλέον και το παράβολο των 70€ εφάπαξ για την απόκτηση του Αρχικού ΠΕΙ (κατηγορίας C ή D)και αντικαθίσταται από το παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα τα παράβολα έχουν ως εξής :

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ.

Τσουχτερά πρόστιμα στους οδηγούς που δεν έχουν την άδεια οδήγησης ή διαθέτουν διπλώματα που έχουν λήξει, αλλά και αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών οδήγησης, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής από τη χώρα μας της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας, προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται με τη διάταξη που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι:

- Πρόστιμο 200 ευρώ για οδηγό μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, όταν εντοπίζεται να οδηγεί χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης. Επίσης, επανέρχεται η παλαιά διάταξη του ΚΟΚ, με την οποία προβλέπεται ότι αυτός που συλλαμβάνεται να οδηγεί χωρίς δίπλωμα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν έως δώδεκα μήνες. Αφαιρείται ακόμη η κατεχόμενη άδεια για 30 ημέρες.

- Διπλασιάζεται, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε επαγγελματία οδηγό (φορτηγό ή λεωφορείο), εφόσον οδηγεί χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

- Πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για καθένα έγγραφο που ο οδηγός δεν έχει μαζί του, αντί του ισχύοντος προστίμου των 20 ευρώ για το σύνολό τους.

Ο οδηγός υποχρεούται να φέρει ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει: τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν. 1741/1987, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βελτίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

- Το κόστος εξέτασης των υποψηφίων οδηγών ορίζεται ότι θα ανέρχεται στα 90 ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό κόστος είναι αυξημένο λόγω της υποχρέωσης παρακολούθησης περισσότερων ωρών μαθημάτων (από 20 ώρες σε 25 ώρες) . Παράλληλα, προβλέπεται χρέωση 30 ευρώ για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας, και το ποσό των 30 ευρώ. Θεσπίζεται παράβολο 10 ευρώ, το οποίο θα πληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας.

- Μειώνονται τα ποσά για την αρχική χορήγηση (από 110 ευρώ σε 90 ευρώ), ανανέωση (από 90 ευρώ σε 70 ευρώ) και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (από 70 ευρώ σε 40 ευρώ). Επίσης, με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, όπως ισχύει σήμερα.

Επίσης, ορίζεται ότι τα νέα διπλώματα οδήγησης (μοτοσικλέτες, κατηγορία οδήγησης β΄) θα ανανεώνονται πλέον κάθε δεκαπέντε χρόνια και οι κάτοχοί τους θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις (παθολόγος- οφθαλμίατρος). Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Παράλληλα, εισάγονται οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι οποίες δεν υπήρχαν, κατηγορία των μοτοποδηλάτων (ΑΜ), των φορτηγών έως 7,5 τόνων Γ1 (C1) και των λεωφορείων έως 16 θέσεων Δ1 (D1) . Τέλος, το δίπλωμα ΑΜ θα δίδεται και αυτό από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως τα νέα διπλώματα οδήγησης έχουν σχήμα πλαστικής πιστωτικής κάρτας με τυποποιημένη ευρωπαϊκή μορφή και αυστηρότερη προστασία της ασφάλειας. Tα παλιά δεν παύουν να ισχύουν, αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο έως το 2033.

Πηγή :  http://www.zougla.gr/