Σελίδες

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Παράβολα για το Δίπλωμα Οδήγησης τώρα και Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό Παράβολο

Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» («e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.
Έτσι λοιπόν οι πολίτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης δεν είναι πλέον απαραίτητο να στήνονται και να περιμένουν στις ατελείωτες ουρές των ταμείων των ΔΟΥ προκριμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα παράβολα για τον προγραμματισμό των εξετάσεων τους ή ακόμα και γαι την κατάθεση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση της κάρτας εκπαιδεύσεως υποψήφιου οδηγού.
Μέσω του ηλεκτρονικού υπολογίστη τους μπορούν να αποκτήσουν με μερικά "κλικ" το παράβολο που επιθυμούν καθώς και να το πληρώσουν μέσω του E-Banking που διαθέτουν (και αν δεν διαθέτουν με κατάθεση σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ).
Το μόνο κακό είναι ότι η Υπηρεσία αυτή βρίσκεται ακόμα σε πιλοτική λειτουργία και από την ημέρα πληρωμής του "e-Παραβόλου" χρειάζονται τουλάχιστον 2 ημέρες (σε μερικές περιπτώσεις και πάνω από εβδομάδα) για την ταυτοποιήση του στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δημοσίου.

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Παράβολα για την απόκτηση του Διπλώματος

Με το Νόμο υπ' αριθ. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) και συγκεκριμένα με το άρθρο 52, εξορθολογίζονται τα  ποσά  των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012.

Με το νέο νόμο (επιτέλους) η καταργείται η ταλαιπωρία του πολίτη, που ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα παράβολα για την απόκτηση του διπλώματος του από την Εθνική Τράπεζα και πλέον μπορεί να τα προμηθεύεται από οποιαδήποτε Δημόσιο Ταμείο.

Καταργείται το παράβολο των 90€ που αποτελούσε τη πληρωμή των γιατρών σε κάθε αρχική χορήγηση ή αναθεώρηση διπλώματος και αντικαθίσταται από το παράβολο των 50€ (ίσως και η μόνη μείωση). Οι γιατροί πλέον θα πληρώνονται απευθείας από τον πολίτη με το αντίτιμο των 10€

Καταργείται επιπλέον και το παράβολο των 70€ εφάπαξ για την απόκτηση του Αρχικού ΠΕΙ (κατηγορίας C ή D)και αντικαθίσταται από το παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα τα παράβολα έχουν ως εξής :

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Τσουχτερά πρόστιμα προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ.

Τσουχτερά πρόστιμα στους οδηγούς που δεν έχουν την άδεια οδήγησης ή διαθέτουν διπλώματα που έχουν λήξει, αλλά και αλλαγές στον τρόπο έκδοσης αδειών οδήγησης, που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιανουάριο, λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής από τη χώρα μας της αντίστοιχης κοινοτικής οδηγίας, προβλέπονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι αλλαγές που έρχονται με τη διάταξη που έφερε στη Βουλή το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι:

- Πρόστιμο 200 ευρώ για οδηγό μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου, όταν εντοπίζεται να οδηγεί χωρίς την κατάλληλη άδεια οδήγησης. Επίσης, επανέρχεται η παλαιά διάταξη του ΚΟΚ, με την οποία προβλέπεται ότι αυτός που συλλαμβάνεται να οδηγεί χωρίς δίπλωμα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έναν έως δώδεκα μήνες. Αφαιρείται ακόμη η κατεχόμενη άδεια για 30 ημέρες.

- Διπλασιάζεται, από 200 ευρώ σε 400 ευρώ, το πρόστιμο που επιβάλλεται σε επαγγελματία οδηγό (φορτηγό ή λεωφορείο), εφόσον οδηγεί χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, και αφαιρείται η άδεια οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

- Πρόστιμο ύψους 20 ευρώ για καθένα έγγραφο που ο οδηγός δεν έχει μαζί του, αντί του ισχύοντος προστίμου των 20 ευρώ για το σύνολό τους.

Ο οδηγός υποχρεούται να φέρει ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει: τη νόμιμη άδεια οδήγησης, την άδεια κυκλοφορίας, το αποδεικτικό ασφάλισης, την απόδειξη τελών κυκλοφορίας και κατά περίπτωση την ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγού Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΑDR) και τα λοιπά έγγραφα που απαιτεί η Συμφωνία ADR του ν. 1741/1987, το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, τη βελτίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου, τη βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας και το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή πιστοποιητικό απαιτείται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

- Το κόστος εξέτασης των υποψηφίων οδηγών ορίζεται ότι θα ανέρχεται στα 90 ευρώ.

Ωστόσο, το συνολικό κόστος είναι αυξημένο λόγω της υποχρέωσης παρακολούθησης περισσότερων ωρών μαθημάτων (από 20 ώρες σε 25 ώρες) . Παράλληλα, προβλέπεται χρέωση 30 ευρώ για την εκτύπωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής, καταβάλλεται, πέραν του αναγκαίου ποσού για την εκτύπωση της άδειας, και το ποσό των 30 ευρώ. Θεσπίζεται παράβολο 10 ευρώ, το οποίο θα πληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε φορά που θα επανεξετάζονται σε περίπτωση αποτυχίας.

- Μειώνονται τα ποσά για την αρχική χορήγηση (από 110 ευρώ σε 90 ευρώ), ανανέωση (από 90 ευρώ σε 70 ευρώ) και έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, καθώς και για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (από 70 ευρώ σε 40 ευρώ). Επίσης, με σκοπό τη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ορίζεται ότι η αμοιβή για την πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση καταβάλλεται από τους πολίτες απευθείας στους γιατρούς και όχι μέσω των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, όπως ισχύει σήμερα.

Επίσης, ορίζεται ότι τα νέα διπλώματα οδήγησης (μοτοσικλέτες, κατηγορία οδήγησης β΄) θα ανανεώνονται πλέον κάθε δεκαπέντε χρόνια και οι κάτοχοί τους θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις (παθολόγος- οφθαλμίατρος). Η διοικητική ισχύς των αδειών οδήγησης που ανανεώνονται πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης, δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερης του 68ου έτους της ηλικίας του κατόχου της άδειας.

Παράλληλα, εισάγονται οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι οποίες δεν υπήρχαν, κατηγορία των μοτοποδηλάτων (ΑΜ), των φορτηγών έως 7,5 τόνων Γ1 (C1) και των λεωφορείων έως 16 θέσεων Δ1 (D1) . Τέλος, το δίπλωμα ΑΜ θα δίδεται και αυτό από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται πως τα νέα διπλώματα οδήγησης έχουν σχήμα πλαστικής πιστωτικής κάρτας με τυποποιημένη ευρωπαϊκή μορφή και αυστηρότερη προστασία της ασφάλειας. Tα παλιά δεν παύουν να ισχύουν, αλλά θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο έως το 2033.

Πηγή :  http://www.zougla.gr/

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους οδηγούς

Σύμφωνα με την σχετική κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 24/2/2012, οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων άνω των 3,5t. δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Συγκεκριμένα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Δεύτερο, αριθμός φύλλου 465, 24/2/2012), από την 1η Μαΐου 2012 θα καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ορισμένους κλάδους εργαζομένων.
Το ύψος του εν λόγω επιδόματος θα κυμαίνεται από τα 35 έως και τα 150 ευρώ και μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών, βαρέων φορτηγών άνω των 3,5t. και λεωφορείων.

Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν: το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων, το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, οι οδοκαθαριστές, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχετεύσεων. Επίσης το επίδομα θα καταβάλλεται στο τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό στον τομέα της Υγείας.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

Παρατηρήσεις για 552/88/7-1-2013

Επειδή κάποιες απόψεις είναι καλό να ακούγονται... Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση από http://ekpaideftes.blogspot.gr και εκφράζει τις απόψεις του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάζοντας τη νέα Υ.Α. 552 προβληματιστήκαμε σε τι ποσοστό συμβάλουν οι 50 σελίδες της ως προς την οδική ασφάλεια και υπέρ ενός κακού γραφειοκρατικού δημόσιου συστήματος υποτιθέμενου ελέγχου και εξυγίανσης των σχολών οδηγών και της σωστής λειτουργίας τους, σε τι διαφέρει τόσο πολύ από την προϋπάρχουσα Υ.Α. 58930 ως προς το καλύτερο που θα μας έδινε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στην κοινωνία της κυκλοφορίας, σε μία πιο ολοκληρωμένη και σωστή εκπαίδευση. Μήπως αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων και γίνεται αδιάβλητο, ή μήπως η πολιτεία θέλει να βγάλει κάποιες ευθύνες από επάνω της φορτώνοντας τες σε εμάς;

Παρακάτω σας αναφέρουμε διαπιστώσεις μας, που προέρχονται πιθανόν από λάθη και παραλήψεις των υπευθύνων ή αβασάνιστες σκέψεις τους (αν όχι κάτι άλλο) που αποδεικνύουν ότι ενώ υπήρχαν 6 χρόνια για την ήπια εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 126/2006 της Ε.Ε. και παρά της εκλύσεις της Ομοσπονδίας μας, φτάσανε στο και 5, τρέχοντας τώρα για να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα, βγάζοντας άλλη μια απόφαση στο πόδι, χωρίς να υπάρχουν καν οι υποδομές για να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων στα δίκυκλα.

 1. Πολύ γραφειοκρατία και έλεγχος για το τίποτα.
 2. Ελάχιστη ως μηδενική προσφορά στην οδική ασφάλεια.
 3. Αντιπαιδαγωγικός και λανθασμένος τρόπος εκπαίδευσης. Το να τελειώσεις όλη την θεωρητική εκπαίδευση, να δώσεις θεωρητικές εξετάσεις, να περάσεις για να έχεις το δικαίωμα να κάνεις πρακτική εκπαίδευση είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης η θεωρία συμβαδίζει με τα εργαστήρια (πρακτική εκπαίδευση). Ο εκπαιδευόμενος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης έχει το δικαίωμα κάποιου ποσοστού απουσιών, στη περίπτωση της εκπαίδευσης για απόκτηση άδειας οδήγησης στην Ελλάδα αυτό θεωρείται αδιανόητο, αφού ο εκπαιδευόμενος και η σχολή έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο εκπαιδευόμενος παρακολούθησε όλα τα μαθήματα. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται με αναλυτική κατάσταση της εκπαιδευόμενης ύλης που πρέπει να φαίνεται σε ποια σελίδα και σε ποια γραμμή του μαθητολογίου ή του παρουσιολογίου είναι γραμμένο το μάθημα για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο.
 4. Στη θεωρητική εκπαίδευση για τα ΠΕΙ, οι ώρες που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευόμενος είναι μέχρι επτά την ημέρα, όπως σχεδόν σε όλες τις σχολές, στην θεωρητική εκπαίδευση για απόκτηση άδειας οδήγησης μέχρι τέσσερις, αν κάνεις παραπάνω είναι θανάσιμο αμάρτημα. (μπορεί να χάσεις και την άδεια σου)
 5. Στη περίπτωση που κάποιος αλλοδαπός η αγράμματος ζητήσει να εξετασθεί με το σύστημα των ακουστικών, υποχρεώνεται να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες θεωρίας, ενώ κάποιος με μαθησιακές δυσκολίες που θα έπρεπε λόγω του προβλήματος του να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες αυτός εξαιρείται.
 6. Αν αλλοδαπός δεν ζητήσει με την αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε. να εξετασθεί με ακουστικά μετά δεν έχει αυτό το δικαίωμα;
 7. Δεν μας εξηγούν αν κάποιος που έχει περιορισμό με κωδικό 78 σε μία εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα με χειρομοχλό συμπλέκτη, αφαιρείται ο κωδικός από τις μικρότερες κατηγορίες; Αν ο υποψήφιος έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 χωρίς κωδικό 78 και δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη θα μπει ο κωδικός 78 ή όχι αφού ο υποψήφιος είναι εκπαιδευμένος στην χρήση του συμπλέκτη στην μικρότερη κατηγορία, όπως συνέβαινε μέχρι τις 18/1/2013 για τις κατηγορίες των οχημάτων Γ και Δ. Στις κατηγορίες Γ και Δ τι θα ισχύει αν το όχημα φέρει αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 8. Όποτε η Εθνική Τράπεζα έχει απεργία, δεν θα μπορούν να προγραμματισθούν εξετάσεις αφού το παράβολο των 10 € για τον προγραμματισμό των εξετάσεων είναι προσωπικό.
 9. Για την πρακτική εξέταση ο προγραμματισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ εντός 15 ημερών, ο υποψήφιος σε περίπτωση αδυναμίας του έχει το δικαίωμα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων με υπεύθυνη δήλωση του να αναβάλει την εξέταση του και να την ξανά προγραμματίσει χωρίς να επιβαρυνθεί εκ νέου το παράβολο των 10 €, για τις θεωρητικές εξετάσεις τι ισχύει;
 10. Να μας εξηγήσουν τι σημαίνει η φράση: <Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια...
 11. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΚΟΚ αναφέρεται: << Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να έχει κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να οδηγεί. Τις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός, όταν οδηγεί >>. Σαφώς ο νομοθέτης ξεχωρίζει τις γνώσεις και την επιδεξιότητα και κάνει αναφορά μόνο για γνώσεις στον εκπαιδευόμενο οδηγό, γιατί την επάρκεια του και την επιδεξιότητα θα την κρίνει αυτός που θα τον εξετάσει και θα του δώσει την άδεια οδήγησης. Ας μας δώσει η πολιτεία αυτή την ευθύνη, που με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουμε το επάγγελμα μας και τότε θα συμφωνήσω με το κείμενο της Υ.Α 552/88/7-1-2013 και θα επωμισθώ την ευθύνη για τις ικανότητες και επιδεξιότητες του οδηγού που θα βγει στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
 12. Ας αποφασίσουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου, αν ή ποινή του μη προσελθόντος υποψηφίου στις πρακτικές εξετάσεις θα είναι 30 ή 60 ημέρες και που αποσκοπεί η ποινή αυτή;
 13. Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β μετά από ατύχημα επανεξετασθεί για απόκτηση άδειας οδήγησης σε όχημα με διασκευή πόσα μαθήματα θα κάνει;
 14. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα παράβολα των 90 € με τη γνωμάτευση των γιατρών λήγουν σε 6 μήνες, αν εκδοθεί το Δ.Ε.Ε. η γνωμάτευση των γιατρών ισχύει για 3 χρόνια, αν εκδοθεί δίπλωμα αναθεωρείται μετά από 15 χρόνια άρα η παραπάνω γνωμάτευση ισχύει για 15 χρόνια και αν δεν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ενός υποψηφίου μέσα σε 3 χρόνια και ακυρωθεί το Δ.Ε.Ε. πρέπει να ξανά αγοραστούν παράβολα και να ξανά εξεταστεί από γιατρούς γιατί η παραπάνω γνωμάτευση έπαψε να ισχύει.
 15. Τι επιπτώσεις έχει ο εκπαιδευτής στην περίπτωση που ο εξεταστής σημειώσει στην ομάδα Γ <<Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή>>;
 16. Αλλοδαπός εξεταζόμενος στις γραπτές εξετάσεις σε Αγγλικά, Αλβανικά ή Ρώσικα, αν δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά παραγγέλματα των εξεταστών στις πρακτικές δοκιμασίες κόβεται. Δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να εξετασθεί με την διαδικασία που εξετάζονται οι κωφάλαλοι αντί να είναι βορά στις προθέσεις των εξεταστών;
 17. Η οδηγία δίνει γενικά μία κατεύθυνση στην χρήση προστατευτικών εφοδίων για την προστασία του αναβάτη χωρίς να εξειδικεύει ποια είναι ακριβώς αυτά, χρησιμοποιώντας την λέξη ΟΠΩΣ. Πιστεύουμε ότι αντί μπουφάν με εσωτερικά προστατευτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά πρόσθετα προστατευτικά. Το κράνος γιατί να είναι απαραίτητα κλειστού τύπου; Η οδηγία 126/2006 αναφέρει κράνος.
 18. Η οδηγία δεν αναφέρει στις δοκιμασίες των μηχανών την απόσταση που πρέπει να διανύσει η μηχανή για να αναπτύξει την απαιτούμενη ταχύτητα, αναφέρει απλώς την ταχύτητα που πρέπει να αναπτυχθεί για να πραγματοποιηθεί η άσκηση από τον εξεταζόμενο. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αναβάτης είναι εκπαιδευόμενος και όχι έμπειρος οδηγός, ίσως θα έπρεπε να μεγαλώσει η απόσταση της δοκιμασίας για να υπάρξει ομαλότερη επιτάχυνση.
 19. Ασφάλεια εκπαιδευομένου. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι τώρα ξυπνούν.
 20. Πίστες με προδιαγραφές ασφαλείας. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι αδιαφορούν. Ας ενδιαφερθούν τώρα πριν θρηνήσουμε θύματα.
 21. Πώς είναι δυνατόν κατά την οπισθοπορεία να κοιτάς υποχρεωτικά προς τα πίσω και ταυτόχρονα να ελέγχεις οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις μέσω των καθρεφτών του οχήματος;
 22. Οι πινακίδες των εκπαιδευτικών οχημάτων συμβάλουν στην άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων και γι’ αυτό έχουν τόσο αυστηρές προδιαγραφές ως προς το χρώμα και το μέγεθος και το σχήμα!!!
 23. Στο παράρτημα V το παράβολο της επέκτασης της κατηγορίας ΒΕ γιατί να είναι 108,15 €;

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Καταστάσεις συμβεβλημένων Γιατρών για εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις καταστάσεις των συμβεβλημένων Γιατρών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών), για ιατρικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ). Στη στήλη "Ημερομηνία Ανάρτησης" μπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης κάθε αρχείου.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών 18/10/2011
ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών 09/06/2011
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών ανά Δήμο 10/04/2012
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Αλφαβητικά 10/04/2012
ΠΕ Ανατολικής Αττικής ανά Δήμο 08/05/2012
ΠΕ Ανατολικής Αττικής ανά Ειδικότητα 08/05/2012
ΠΕ Δυτικής Αττικής 31/05/2011

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Υ.Α.552/88/2013 Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β-4/7-1-2013 η Υπουργική Απόφαση 552/88/2013 που προβλέπει την διαδικασία τόσο στην εκπαίδευση όσο και την εξέταση των υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων. Η Ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του Π.Δ.51/2012 και ισχύει από 19-01/2013.
Διαβάστε ολόκληρη την Υ.Α.552/88/2013

Σημαντικότερες αλλαγές για τα διπλώματα.

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία αλλά και στο κόστος έκδοσης των διπλωμάτων οδήγησης φέρνει η Υπουργική Απόφαση που τίθεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου και η οποία εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή.Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ Α 101)

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα  Π.Δ. 51 που αναφέρετε στις αλλαγές των κατηγοριών οδήγησης.

ΠΔ 51/2012

Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης

Διαβάστε περιληπτικά  τις νέες κατηγορίες οδήγησης που θεσπίστηκαν υποχρεωτικά σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. και ισχύουν από 19/1/2013.

Νέο Δίπλωμα Οδήγησης από 19/1/2013

Η ΕΕ καθιερώνει ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα άδειας και θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτηση της άδειας. Αυτό θα συμβάλει στην αποφυγή της κυκλοφορίας επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της Ευρώπης, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία έχουν αυτοί περάσει τις εξετάσεις οδήγησης.
Ο νέος τύπος άδειας δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα οδήγησης που έχετε ήδη αποκτήσει. Θα μπορείτε να οδηγείτε τις ίδιες κατηγορίες οχημάτων όπως και πριν.