Σελίδες

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Παράβολα για την απόκτηση του Διπλώματος

Με το Νόμο υπ' αριθ. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) και συγκεκριμένα με το άρθρο 52, εξορθολογίζονται τα  ποσά  των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012.

Με το νέο νόμο (επιτέλους) η καταργείται η ταλαιπωρία του πολίτη, που ήταν υποχρεωμένος να αγοράζει τα παράβολα για την απόκτηση του διπλώματος του από την Εθνική Τράπεζα και πλέον μπορεί να τα προμηθεύεται από οποιαδήποτε Δημόσιο Ταμείο.

Καταργείται το παράβολο των 90€ που αποτελούσε τη πληρωμή των γιατρών σε κάθε αρχική χορήγηση ή αναθεώρηση διπλώματος και αντικαθίσταται από το παράβολο των 50€ (ίσως και η μόνη μείωση). Οι γιατροί πλέον θα πληρώνονται απευθείας από τον πολίτη με το αντίτιμο των 10€

Καταργείται επιπλέον και το παράβολο των 70€ εφάπαξ για την απόκτηση του Αρχικού ΠΕΙ (κατηγορίας C ή D)και αντικαθίσταται από το παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης.

Συγκεκριμένα τα παράβολα έχουν ως εξής :